Weekend w Grodnie i Korobczycach

 

Grodno : Miasto obwodowe na Zachodniej Białorusi, nad Niemnem w pobliżu granicy z Polską. Liczy około 317 tys. mieszkańców. Po raz pierwszy Grodno wzmiankowane było 1128 r. w kronice  „Powieść lat minionych”, gdzie opisane zostało jako miejsce, którym władał  Wsiewłod ponad osiemset lat historii pozostawiło tu wiele wspaniałych zabytków. Stary Zamek i Nowy  Zamek, Kościół pojezuicki /Katedra/, Kościół Pobernardyński Znalezienia Krzyża Świętego, Kościół Zwiastowania NMP i Klasztor Brygidek, Kościół Matki Bożej Anielskiej i Klasztor franciszkanów, Cerkiew Św. Borysa i Gleba, tzw. Kołoża /Batorówka/ z poł. XVIw. Mieszkańców i gości zachwycają swoim pięknem Pałac Chraptowiczów z końca XVIII w., Pałac Stanisławówka z 2 poł.XVIIIw, Dwór  Administratora z XVIII w. Krzywa oficyna, Teatr z 1772 r. Nie sposób nie wymienić też takich zabytków jak: Kościół luterański, Dom Elizy Orzeszkowej, Dwór Poniemuń, Pałac Sapiehów z XVII w., Synagoga chóralna z 1905 roku i Cmentarz Farny.

Korobczyce: kompleks agroturystyczny położony blisko Grodna  i granicy z Polską. Można tu spędzić czas  np. przy dużej szachownicy do gier planszowych. Usytuowanej nad stawem. Gospodarstwo posiada również wiele budynków drewnianych, w oryginalnej architekturze, a także rzeżb, które upodobali sobie odwiedzający.  Chlubą obiektu jest restauracja, uznana została za najlepszą ze względu  na smak dań tu serwowanych. Na szczególną uwagę zasługuje ładnie zaprojektowane wnętrze z witrażami antycznej bogini łowów Diany oraz licznymi trofeami myśliwskimi.

I dzień - sobota 

5:00 spotkanie z pilotem,sprawdzenie dokumentów podróży
5:30 - 10:00 przejazd Siemiatycze - Grodno /przekroczenie granicy w Kuźnicy Białostockiej/
10:00 - 16:00

zwiedzanie Grodna z polskojęzycznym przewodnikiem

W programie zwiedzania :
Muzeum Historyczno-Archeologiczne : W zbiorach muzeum poznajemy wybrane momenty historii od zarania dziejów po czasy współczesne, a także świat zwierząt i roślin. Ogromne ilości eksponatów, w zbiorach przechowuje się także oryginał testamentu Tadeusza Kościuszki z 1817r. Ogromną wartość mają zbiory rękopiśmienne i kartograficzne, a także biblioteka licząca 36 tysięcy woluminów z licznymi starodrukami na które złożyły się pozostałości biblioteki Dominikanów grodzieńskich oraz księgozbiory m. in. Krasińskich i Potockich

 • Dolny i Górny Zamek Stefana Batorego
 • Kościół Farny św, Franciszka Ksawerego
 • Cerkiew św. Borysa
 • Zabytkowa Synagoga
 • Sobór grodzieński
 • Centralny plac Grodna
 • Dom Elizy Orzeszkowej
 • Pałac Brzostowski /póżniej Sapieżyńskich/ w którym odbywały się Sejmy Rzeczpospolitej w latach 1718-1730 
 • Kościół Zwiastowania N.M.B. I klasztor Brygidek , obecnie sióstr Nazaretanek z drewnianym lamusem z XVIII wieku
16:00 - 19:00

czas wolny, w tym zakwaterowanie w hotelu

19:00 obiadokolacjawrestauracji hotelowej. Nocleg w hotelu ***, pokoje 2-osobowe z łazienką

 II dzień - niedziela

9:00-10:00 śniadanie w restauracji hotelowej /zabranie bagaży/
10:00 - 12:00 w ramach zwiedzania Grodna godzinny spacer statkiem po Niemnie
12:00 - 13:00

przejazd do Korobczyc

13:00 - 16:00

zwiedzanie wioski w ym obiad i poczęstunek miejscowym smakołykiem

16:00 -21:00 przejazd Korobczyce - Siemiatycze i rozwiązanie wycieczki /przekrocenie granicy w Kuźnicy Białostockiej/

Cena : 660, PLN przy płacących 45 uczestnikach + pilot + kierowca zawiera :

 • autokar z klimatyzacją,
 • 1 noc w hotelu j.w.,
 • 1 śniadanie,
 • 1 obiadokolacja,
 • obiad,
 • poczęstunek jw.
 • usługę polsko -języcznego przewodnika 1 dzień,
 • bilety wstępu do Korobczyc,
 • wycieczkę po Korobczycach,
 • bilety na statek,
 • dokumenty na wjazd bez wizy,
 • usługę pilota,
 • parkingi,
 • ubezpieczenie NW i KL,
 • podatek VAT.

UWAGA: Dokumentem upoważniającym do wyjazdu na wycieczkę do Grodna jest paszport, oraz specjalne zezwolenie na prawo do przebywania w strefie bezwizowej.

1. Na każdy planowany dzień pobytu podróżny musi mieć przy sobie kwotę co najmniej 42 rubli białoruskich tj. około 20 euro.
2. Białoruskie służby graniczne muszą otrzymać dane turystów co najmniej 24 godziny przed planowanym przekroczeniem granicy, także odpowiednio wcześnie należy zapisać się na wycieczkę.
3. Dane potrzebne do zgłoszenia się na wycieczkę: imię i nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, dane paszportowe, płeć.
4. Za przekroczenie granicy strefy objętej ruchem bezwizowym, lub bezprawne przedłużenie pobytu (powyżej 5 dób) grozi odpowiedzialność administracyjna.
5. W przypadku sytuacji nadzwyczajnych , wypadku, klęski żywiołowej pobyt może zostać przedłużony i zostanie wydana wiza.
6. Organami uprawnionymi do kontroli są MSW we współpracy ze służbami granicznymi, bezpieczeństwa i MSZ
Ewentualną utratę dokumentu należy niezwłocznie zgłosić do białoruskiej milicji.

Samych przyjemnych wrażeń podczas wycieczki życzy :
Biuro Podróży i Turystyki Janina Drewulska
ul. 11 Listopada 39, 17-300 Siemiatycze
tel/fax: 85/655-64-00
kom: 504-927-678
Ubezpieczenie Firmy OC AXA, Tow. Ubezpieczeń i Reasekuracji
Gwarancja ubezpieczeniowa : 03.283.817